En rapport från HOBS – Hälsa oberoende av storlek

En tillräcklig och jämlik obesitasvård

Ladda ner som PDF

Obesitas (fetma) är en allvarlig kronisk sjukdom som ligger bakom vart tionde förlorat levnadsår i Sverige. Förekomsten har tredubblats sedan 1975. Enligt Folkhälsomyndigheten har idag 16 procent av männen och 15 procent av kvinnorna ett BMI som klassas som obesitas.

I dag lägger sjukvården femton gånger så mycket resurser på att behandla obesitas följdsjukdomar som att behandla själva sjukdomen. Få svårt sjuka obesitaspatienter får den specialiserade vård de behöver. En bättre obesitasvård skulle spara både liv och pengar.

Sex viktiga åtgärder för en tillräcklig och jämlik obesitasvård

På samhällsnivå finns självklart mycket att göra preventivt, för att skapa ett samhälle där vi vänder utvecklingen av att alltfler får obesitas. Vårt fokus ligger på vad sjukvården faktiskt kan göra för dem som är sjuka och lever med sjukdomen idag. Fördomar och bristande kunskap är ett stort hinder för en bättre vård. Tyvärr är den vård som idag erbjuds både otillräcklig och ojämlik.

Det är hög tid att obesitasvården går från att vara baserad på okunskap och fördomar till att bli kunskapsbaserad. Därför är det dags för den svenska hälso- och sjukvården att sitt ansvar mot en av våra vanligaste och livshotande sjukdomar.

Vi lyfter sex åtgärder som krävs för en tillräcklig och jämlik obesitasvård.

  • Nationella riktlinjer
  • En utbyggd medicinsk specialistvård
  • Strukturerade program i primärvården
  • Tydliga vårdnivårekommendationer
  • Bättre uppföljning
  • Bättre bemötande
I dag lägger vården femton gånger så mycket resurser på att behandla fetmans följdsjukdomar som att behandla själva sjukdomen.

Obesitas eller fetma?

Vi på HOBS har valt att använda det medicinska ordet ”obesitas” istället för fetma. Det gör vi för att det idag finns en stor okunskap som gör att många i dagens samhälle associerar fetma med något som är ”självförvållat”. Det har lett till att ordet fetma ofta är kopplat till både skuld och skam för många. Vi arbetar för att ordet obesitas istället ska bli laddat med kunskap om vilka komplexa bakgrundsfaktorer som ligger bakom, och att det gör att samhället börjar se obesitas för den kroniska sjukdom som den är. Ordet fetma förekommer ändå i rapporten då vi redovisar statistik som kommer från en uppdelning i fetma och övervikt. I dessa sammanhang har det inte varit möjligt att byta ut fetma mot obesitas.

Om HOBS

HOBS, Hälsa oberoende av storlek, är en ideell organisation som arbetar med hälsofrågor som rör övervikt och obesitas. Mer än hälften av Sveriges befolkning lever med övervikt och obesitas. Vi ser på hälsa som ett helhetsbegrepp som består av fysiska, psykiska och sociala faktorer. HOBS är ett riksförbund som verkar för allas rätt att mötas med respekt i samhället och vi tror på allas rätt till en jämlik vård och bemötande oberoende av storlek.
Läs mer om HOBS här.

Kontakt

Jenny Vinglid, generalsekreterare HOBS
e-post: jenny.vinglid@hobs.se

Vår webbplats använder cookies. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.